Banner
Post has published by Djskin1990

Gebruiksvoorwaarden website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via https://crystalvoid.net/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van CrystalVoid te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • het materiaal wijzigen of kopiëren;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van CrystalVoid te reverse-engineeren;
  • verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal; of
  • het overbrengen van het materiaal naar een andere persoon of het “spiegelen” van het materiaal op een andere server.

Hierdoor kan CrystalVoid worden beëindigd bij schending van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Disclaimer

Alle materialen op de website van CrystalVoid worden geleverd “zoals ze zijn”. CrystalVoid geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet CrystalVoid geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

CrystalVoid of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal ontstaan ​​door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de CrystalVoid-website te gebruiken, zelfs als CrystalVoid of een bevoegde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de website van CrystalVoid wordt weergegeven, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. CrystalVoid belooft niet dat de materialen op deze website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. CrystalVoid kan de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. CrystalVoid verplicht zich niet om de materialen bij te werken.

6. Links

CrystalVoid heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door CrystalVoid van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

CrystalVoid kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van CrystalVoid wordt beheerst door de wetten van nl, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

A password will be emailed to you.